Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl

Nieuwe ouders

Aanmelding en inschrijving:

Voor de nieuwe leerlingen en hun ouders is de aanmeldingsprocedure hieronder aangegeven.
- De aanmelding van nieuwe leerlingen loopt via de directie. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats (alleen bij het eerste kind).
- Als u na dit gesprek voor onze school kiest, vult u het inschrijfformulier en andere vragenlijsten in. Dit levert u in op school, samen met een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van uw kind.
- Voor we de inschrijving definitief kunnen maken, vindt er een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt de ondersteuningsbehoefte van uw kind vastgesteld. Kan de leerling zonder extra ondersteuning worden geplaatst, dan wordt de inschrijving definitief. Zo niet, dan wordt het ondersteuningsteam ingeschakeld (ib-er, onderwijsspecialist en een gezinsspecialist).
- Ongeveer 3 tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt hij/ zij een uitnodiging. Hierop staat de datum voor het eerste bezoek aan school. In de regel mag een nieuwe leerling eerst een ochtend komen wennen.
- Wij verwachten van uw kind dat het zindelijk is als hij/ zij hier in groep 1 komt en dat hij/zij zelf zijn jas kan aan- en uittrekken.
- Als uw kind definitief is ingeschreven, ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
 

Wanneer wordt uw kind uitgenodigd voor een wenochtend?
  • Kinderen die tussen 6 weken voor de zomervakantie en voor 1 oktober 4 jaar worden, starten allemaal na de zomervakantie. Voor deze kinderen is er een wenmiddag voor de zomervakantie.
  • Kinderen die in december jarig zijn, starten in januari (de eerste schooldag in het nieuwe jaar). Zij hebben de wenochtend op de laatste woensdagmorgen van november.                                           
  • Kinderen die tussen 1 oktober en 6 weken voor de zomervakantie (van het jaar daarop) 4 jaar worden, starten de dag na hun verjaardag. Dat is hun eerste schooldag. Zij mogen één keer komen wennen, dat is op de laatste woensdag van de maand voordat ze vier jaar worden. Bv. Is een kind in november jarig dan mag hij/ zij de laatste woensdagmorgen van oktober komen wennen.