Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl


We werken op de Immanuelschool met de volgende methoden:
 
Kleuterplein     Complete lesmethode voor groep 1 en 2: Taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie / burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven en Engels.
Lijn 3    Lezen en taal in groep 3
Klinkers Schrijven in groep 3
Estafette     Voortgezet technisch lezen 
Wereld in getallen      Rekenmethode (groep 1 tot en met 8)
Taal Actief     Taalmethode (groep 4 tot en met 8)
Pennenstreken Schrijven (groep 4 tot en met 8)
Natuniek Natuur en techniek( groep 4 tot en met 8)
Wijzer door de tijd Geschiedenis (groep 4 tot en met 8) 
Meander     Aardrijkskunde (groep 3 tot en met 8)
The Team  Engels (groep 5 tot en met 8)
Verkeer                     Klaar over!
Kind op Maandag          Godsdienstonderwijs
Kanjertraining  Sociaal-emotionele ontwikkeling