Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl

 

De ouderraad


Bij verschillende activiteiten op en via school moet er georganiseerd, geregeld en geholpen worden. Dit doet de ouderraad (OR). Wij vergaderen ongeveer 8x per schooljaar met de directie. Binnen de OR hebben we verschillende commissies, die voor een bepaalde activiteit diverse malen vergaderen. Deze commissies organiseren de volgende vaste activiteiten in een schooljaar:
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Koningsdag
  • Avondvierdaagse
  • Slotfeest
 
Ook wordt de OR bij diverse andere gelegenheden gevraagd om te helpen of om bijvoorbeeld koffie/thee/limonade te verzorgen.
 
Vanuit de OR is er per leerkracht een contactouder. Het idee hierachter is dat vragen van ouders gestructureerd bij een leerkracht komen (en andersom) wanneer dit niet in onderling overleg lukt. De contactouder is dan dus tussenpersoon. Tevens kan de leerkracht aan de contactouder vragen bepaalde zaken te regelen zoals vervoer. Klik hier voor de actuele contactouderlijst.
 
Verder houden we ons als OR leden bezig met wat er speelt bij de kinderen en de ouders. Heeft u ideeën, vragen of zaken waarvan u denkt dat deze beter kunnen? Schroom niet om één van ons aan te spreken zodat we het bespreekbaar kunnen maken in de OR vergadering.
 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Spreek één van ons aan of e-mail ons: OR@immanuelschool.nl
 


Marlies van der Geer, Eveline van Koulil, Ilse van Zuylen,
Wendy Rietveld, Kirsten Banfield, Simone de Vlaming,
Esther Aronson, Nathalie de Lang, Willemijn Galjaard,
Chahira Boulahdarej (niet op de foto)